Beleidsplan 2023-2027 vastgesteld

Op de gemeenteavond 30 november heeft de gemeente het nieuwe beleidsplan vastgesteld voor de komende vijf jaar. De titel luid: “op een kruispunt van wegen”. Je vindt het plan onder het kopje Samenleven.

Gemeenteavond 30 november 2022

Op woensdagavond kwamen gemeenteleden bijeen in de kerk voor de jaarlijkse gemeenteavond. De begrotingen 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie werden vastgesteld en een nieuwe diaken verwelkomd. Ook de eindafrekening van de verbouw werd geaccordeerd met de conclusie: “het is mooi geworden en alles is betaald”. Dat laatste dankzij veel donaties en subsidies.

Het tweede deel van de avond besprak de gemeente onder leiding van Ann het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027: Op een kruispunt van wegen. De komende jaren zullen we onze weg gaan zoeken in tal van ontwikkelingen. De vacante predikantsplaats, gestage afname van het aantal kerkleden en zeer lange openstaande vacatures in bestuur. Maar ook een toename is van het aantal kerkbezoekers en van de activiteiten dankzij de geslaagde verbouwing.

We willen zichtbaar en laagdrempelig aanwezig zijn en dienen in het dorp. We willen uitvoering geven aan het zijn van een Huis van Verhalen. We doen dit zo mogelijk in samenwerking met Zin in Peize.

De ochtendnevel zorgt voor een vage omtrekken. De middagzon breekt door en nodigt ons uit om de wegen te verkennen.  Dat verkennen doen we samen. En ook samen lopen we over nieuwe wegen. Daar kunnen we ieders hulp en wijsheid bij gebruiken en hopen we op de zegen van de Eeuwige!

Open kerk tijdens de Peizer Jaarmarkt voorziet in een behoefte

In augustus 2022 was de kerk weer geopend tijdens de Peizer Jaarmarkt.
Bezoekers konden kennis nemen van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize en kerkmusicus Arian van der Mark gaf een concert met dansmuziek uit de 16e en 17e eeuw. Ook gast organisten bespeelden verdeeld over de dag het prachtige orgel n de kerk van Peize.

Kerstdagen 2022

Rondom Kerst zijn er weer veel activiteiten in en om de kerk. Op 17 december wordt de jaarlijkse, geweldig mooie kindermusical uitgevoerd Op 22 december open kerk en kunst in de kerk. En op kerstavond, zaterdag 24 december is er in samenwerking met Café Ensing vanaf 18:00 uur een wandeling met muziek en verhalen in en om de kerk. Om 10.30 uur op 1e Kerstdag 25 december wordt een viering gehouden die ook via livestream te volgen is. 

OPEN KERK- WELKOM

Wekelijks van 14-16 uur op donderdag -marktmiddag- wanneer het welkomsbord buiten staat, bent u welkom:
Een warm welkom voor iedereen, van 0 tot 100, jong en ouder. Kom zoals je bent! We verwelkomen je als je blij bent en als je verdrietig bent.
Je bent welkom als je eventjes wilt rondkijken.
Welkom voor hen die wel een gebed kunnen gebruiken of de weg kwijt zijn en hier toevallig zijn beland.
We verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers, twijfelaars en……jou!
Een warm welkom om de stilte te zoeken, een kaarsje te branden, voor een moment van bezinning, een heilige plek waar je God kunt ervaren of voor een luisterend oor.
Ook kunt u de schilderijen bekijken die er hangen van de wisselende exposities die in de kerk worden gehouden. Kom gerust binnenlopen.
Wij zijn er voor jou!

Vernieuwde kerk feestelijk geopend!!

Op  zondag 23 mei (Eerste Pinksterdag) was het zover: we openden de deuren van ons vernieuwde kerkgebouw!! Na zes en halve maand noeste arbeid, ziet de kerk er weer geweldig uit. We kunnen genieten van de eigentijdse voorzieningen, zoals keuken en sanitair, nieuwe stoelen, verwarming, isolatie, geluidsinstallatie en livestream. Klaar voor multifunctioneel gebruik in de komende 30 jaar. Hieronder kunt u een kijkje nemen:
Dit alles kwam tot stand dankzij de jarenlange inzet van velen.

In het najaar, op 9 oktober vond de officiële opening van de kerk plaats, waar ook de subsidiegevers etc. worden uitgenodigd.

Hartelijke groet van de Kerkenraad,

Ann Scholten-Sampson, Alette Strockmeijer, Chris de Valk, Theo Vlaming, Wim Oostenbrink, Wim Pera, Anneke van der Geest