Kosters en Exploitatiecommissie

Het kerkgebouw wordt beheerd, gekoesterd, door zes vrijwillige kosters. Zij zorgen voor schoonmaak van de kerk, beheer en alle voorbereidingen voor de vieringen; van het klaarzetten van de stoelen tot het aansteken van de kaarsen. Hoofdkoster is Ger van der Burg.