Ds. Paas:  Aan het begin van mijn werkzaamheden werd afgesproken dat ik 2 diensten voor mijn rekening zou nemen. Gaandeweg kwam het idee op om er de tweede zondag een ‘Messy Church’ van te maken. En dat moet ik waarschijnlijk even uitleggen . . .. De zgn. Messy Church is vrij vertaald: de ‘rommelige kerk’. In ons land wordt deze vorm van vieren al jaren gebruikt, meestal onder de naam ‘kliederkerk’. Veel mensen krijgen van die naam het idee dat ze naar een soort veredelde kindernevendienst gaan. Maar het woord is ooit gekozen als vertaling van een type kerkdienst dat werd ontwikkeld door een beweging in Groot Brittanie die zich ‘Fresh Expressions of Church’ noemt.

In Engeland zelf zeggen ze: ‘Messy Church’ is een manier van kerk zijn voor alle generaties. De verbondenheid met Christus staat altijd centraal, maar de vorm is gebaseerd op zoekend geloven, op creativiteit, gastvrijheid en feest. De gebruikelijke vaste orde van de dienst wordt losgelaten. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een andere manier om samen bezig te zijn met de goede boodschap. Want, zo zeggen de bedenkers: het leven zelf is vaak zo rommelig!

Deze vorm hebben we gekozen voor de viering van 26 mei a.s. Het is 1 week na Pinksteren, het Feest van de Geest, en dus kozen we als thema ‘Laat maar waaien . . !‘ We beginnen samen met een welkom, een gebed, samen zingen, een introductie. En daarna mag je kiezen wat je wilt doen. Allerlei creatieve werkvormen nodigen je uit om na te denken over en bezig te zijn met wat het voor jou betekent: ‘tegenwoordigheid van Geest’ te mogen ervaren en die maar gewoon lekker te laten waaien . . .  Na circa drie kwartier sluiten we dan weer gezamenlijk af.

Van harte welkom! Ik hoop op een inspirerende ontmoeting met u en met jou!

Vriendelijke groet, ds. Marianne Paas