Ouderlingen

De ouderlingen “assisteren” de voorgangers met het uitvoeren van de zondagse vieringen, en zijn het aanspreekpunt voor anderen betrokken bij de dienst.  De ouderling opent de viering namens de kerkenraad en is de liturgisch leid(st)er totdat die het woord geeft aan de predikant.

In de aanloop naar iedere zondag, overleggen de dienstdoende predikant, ouderling en diaken om liederen, gebeden en de gehele sfeer van de viering af te stemmen op de lezingen en uitleg, en evt. speciale betekenis.  Vaak komen er diepgaande gesprekken tijdens dit overleg tot stand.  De liturgie voor die zondag wordt opgesteld en naar de liturgiemaker gebracht. De ouderling brengt ook een exemplaar naar de luisteraars via de kerktelefoon.

Ouderlingen werken (na een inwerk periode) ook met gast predikanten en in rouw- en trouw- diensten.