Vrouwen in beweging

Dit is een groep die bezig is met wat geloven in onze persoonlijke groei betekent.  De groep bestaat al lang, ruim 25 jaar.  Er is een kerngroep die als regel met alle activiteiten meedoet, en een groep vrouwen die van het programma op de hoote wordt gebracht en wat incidenteler meedoet.
De bijeenkomsten zijn als regel de tweede dinsdag van de maand, in de kerk om 19.30 uur.  De avonden worden beurtelings, twee aan twee, door onszelf voorbereid en verzorgd aan de hand van tekst uit een boek, gedicht, film, etc.
Naast de avonden zullen er weer 2 zaterdagen zijn.  Een dans- en muziekdag en een dag met een of andere vorm van bibliodrama.

Contactpersoon:  Ineke Leemreize      tel. 050- 5034046