Consistorie

De consistoriekamer is een kleine ontvangstruimte bij de ingang van de kerk. De ruimte dient voor ontvangst van de voorganger en bij bijzondere gelegen voor bruidsparen, musici of de familie bij een uitvaart. Aan de wand van de consistoriekamer hangen gekalligrafeerde lijsten met de namen van alle predikanten sinds pastoor Willem Hemming op Hemelvaartsdag 1601 voor het eerst optrad als protestant predikant. Een dergelijke flexibiliteit spreekt de Oecumenische kerk van Peize zeer aan. De namen van de voorgangers voor 1600 zijn niet allen bewaard gebleven.