SSODP

STICHTING STEUN ONDERHOUD DORPSKERK PEIZE

De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) is opgericht in 1995. De directe ontstaansgeschiedenis van de Stichting vindt zijn oorsprong in het feit dat onderhoud van het kerkgebouw een steeds zwaardere financiële last werd voor de kerkelijke gemeente van Peize.

Het doel van de Stichting is de eigenaar van het kerkgebouw, de kerkelijke PKN-gemeente van Peize, te ondersteunen in de onderhoud van het kerkgebouw. De Stichting verwezenlijkt dit doel door jaarlijkse een inzamelingsactie onder haar donateur te houden.

Verder wil de Stichting actieve belangstelling wekken voor de dorpskerk van Peize als uniek monument, dat eeuwenlang een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van de burgers van Peize en dat ook nu nog doet. De donateurs worden jaarlijks op de hoogte gehouden van het wel en wee van het gebouw en van de financiële bijdrage die de Stichting verstrekt.

De (SSODP) is geen onderdeel van de kerkelijke PKN-gemeente van Peize maar een volkomen zelfstandige organisatie.

Nieuws 4 augustus 2020
De kerk van Peize werd geïnterviewd door RTV Drenthe. Namens de kerk spraken Peter Killestijn en Gerard Brandsema over de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize en de verbouwing van de kerk.
Het interview is terug te zien op de site van RTV Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/132/de-Dag-van-Drenthe-met-Tommas/aflevering/55656

Bekijk voor  meer informatie over het interview en de SSODP en foto’s dit nieuwsbericht: https://www.kerkvanpeize.nl/interview-rtv-drenthe-en-artikel-op-ditispeize-nl/