Hoofdorgel

Het orgel in de dorpskerk van Peize is het oudste in Drenthe. Het bevat meer dan 1.000 pijpen. Maar hoe kwam zo’n groot en bijzonder orgel in Peize terecht?

In 1631 geven de voogden van het St. Geertruidsgasthuis in Groningen aan orgelmaker Anthonie Verbeeck te Groningen de opdracht om voor 700 Caroli gulden een orgel te bouwen. Dertig jaar later wordt het orgel alweer verbouwd en in 1672 raakt het beschadigd door beschietingen van de bisschop van Munster en kan het acht jaar lang niet gebruikt worden.

In 1696 past de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger het orgel aan: er kwam een vrijhangend pedaal in, grote pedaaltorens en beeldhouwwerk aan de orgelkast. Als het orgel ruim 150 jaar oud is, zal de beroemde orgelbouwer Hinsz onder andere nieuw rugwerk en een nieuwe windlade plaatsen.

1862: In Peize worden er plannen gemaakt om een orgel aan te schaffen. De kerkvoogdij hoort van de heer Van Oeckelen dat het orgel van het Geertruidsgasthuis te koop staat voor f. 2000, -. De orgelmaker stelde voor dit orgel gereed te maken en te plaatsen. De kosten worden onder andere gedekt door de verkoop van 63 eikenbomen die rondom de kerk staan. Van 1963 tot 1973 wordt het orgel opnieuw gerestaureerd, de kosten zouden oplopen tot driehonderd duizend gulden. Daarmee heeft de Kerk van Peize weer een prachtig instrument, het grootste orgel van Drenthe.

Zie ook: http://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/peizehk.html.