Tussenstand van de Toekomstverkenning, begin mei 2024

(door interim predikant Marianne Paas) Ik ben intussen een paar maanden onderweg in Peize. En wat ik vooral doe: veel praten en luisteren, met veel mensen, ook van 'buiten' de kerkelijke gemeente. In de gesprekken komt naar voren wat jullie raakt, waar jullie...

Lees meer

Twee stichtingen ondersteunen monumentale kerkgebouw & orgel

De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) is in de jaren 90 van de vorige eeuw opgericht met als doel: a. Het verwerven van fondsen ten behoeve van het meefinancieren van het  fonderhoud en de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en het voormalige...

Lees meer

Met de Kerk van Peize de toekomst in!

De Toekomstgroep van de kerk van Peize heeft de uitslag van de enquête binnen. Er waren ruim 50 reacties: voldoende om mee verder te gaan.  De resultaten van alle ingeleverde "Peizer" vragenlijsten samen geven onze kerk een andere kijk op zichzelf -- we kijken in een...

Lees meer

5 februari: Cantatecollectief “Ewiges Feuer”

Zondagmiddag 5 februari 2023 was er in de Kerk van Peize (Kerkstraat 2) een Lutherse Cantatedienst. Op muziek van Johann Sebastian Bachs “Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt (BWV 18)”werd de parabel verteld van de zaaier: over goede en minder goede grond,...

Lees meer

Beleidsplan 2023-2027 vastgesteld

Op de gemeenteavond 30 november heeft de gemeente het nieuwe beleidsplan vastgesteld voor de komende vijf jaar. De titel luid: "op een kruispunt van wegen". Je vindt het plan onder het kopje Samenleven.

Lees meer

Gemeenteavond 30 november 2022

Op woensdagavond kwamen gemeenteleden bijeen in de kerk voor de jaarlijkse gemeenteavond. De begrotingen 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie werden vastgesteld en een nieuwe diaken verwelkomd. Ook de eindafrekening van de verbouw werd geaccordeerd met de...

Lees meer

Kerstdagen 2022

Rondom Kerst zijn er weer veel activiteiten in en om de kerk. Op 17 december wordt de jaarlijkse, geweldig mooie kindermusical uitgevoerd Op 22 december open kerk en kunst in de kerk. En op kerstavond, zaterdag 24 december is er in samenwerking met Café Ensing vanaf...

Lees meer