Zondagmiddag 5 februari 2023 is er om 14:30 uur in de Kerk van Peize (Kerkstraat 2) een Lutherse Cantatedienst. Op muziek van Johann Sebastian Bachs “Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt (BWV 18)”wordt de parabel verteld van de zaaier: over goede en minder goede grond, zon en regen.

Het Cantatecollectief voert sinds 2006 de cantates van Johann Sebastian Bach uit in kerkdiensten en zet daarmee Bachs eigen traditie van driehonderd jaar geleden voort. De cantates zijn muzikaal en tekstueel gebaseerd op Bijbelgedeelten die in de dienst worden gelezen volgens de Lutherse kerkkalender. 200 juweeltjes zijn er overgeleverd, korte stukjes verhalende muziek van 15 tot 30 minuten. Volgens Maarten het Hart van zo’n kwaliteit dat ze de bekende passies vaak overtreffen.

Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici. Omdat iedere cantate weer een andere bezetting vraagt, wisselt de bezetting van keer tot keer. De solisten komen uit het landelijke en regionale professionele circuit. Sinds 2020 is kerkmusicus Geke Bruining de artistiek leidster. De naam Ewiges Feuer is afgeleid van de Pinkstercantate “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe”. Een van de eerste cantates die zij ooit uitvoerden. Zie ook: www.ewiges-feuer.nl

Met medewerking van Albert Ferweda (verhaal), Arian van der Mark (orgel), Laia Lopez (sopraan) Twan van der Wolde (tenor) en Michiel Nonhebel (bas). De entree is gratis, bij de uitgang is een vrijwillige collecte voor de kosten en een diaconaal doel.

Let op: vanwege deze cantate is er ’s ochtends om 10:00 uur geen viering.

Cantateviering Peize 5-2-2023