Collecterooster

Dorpsgenoten van Peize en leden Oecumenische gemeente.
Door de bijzondere omstandigheden door het corona virus en de maatregelen van de overheid gaan de deur collecten, maar ook de collecten op zondag in de Kerk van Peize niet door. Terwijl juist in deze tijd van bijzondere omstandigheden meer hulp nodig is en in het bijzonder financiële hulp in gebieden, waar mensen zelf weinig of zelfs niets kunnen doen. Een zeer schrijnend voorbeeld hiervan zijn de mensen in vluchtelingen kampen in Griekenland, waar mensen samen geperst in tenten wonen. Een corona uitbraak daar zal voor velen funest zijn.

Tijdens de internet dienst op zondag 10 uur, zal er voor de komende periode maar één collecte zijn. Er kan een bedrag gestort worden op NL59RABO0353101303 Diaconie Kerk van Peize met vermelding van “ het doel “ of “algemeen“, en in dat laatste geval zal de diaconie het bedrag verdelen over de doelen. Kiest men voor de 2de optie, dan kan men voor meerdere weken in één keer overmaken.

In de lijst van doelen  zijn de onderwerpen algemeen gekozen, zodat de opbrengst ten goede kan komen aan alle mensen in nood. Voor “Noodhulp Corona “ is ons nu nog geen geschikt ANBI banknummer bekend, maar dat komt er zeker. Verder is de diaconie er zich van bewust, dat naast de leden van de Oecumenische Gemeente  Kerk van Peize er veel mensen in Peize zullen zijn, die graag willen bijdragen om mensen getroffen door deze corona omstandigheden te helpen. Dorpsgenoten als u zelf die nog geen manier hebt gevonden om financieel te helpen, dan stellen we u graag in de gelegenheid om mee te doen aan deze actie van 5 mooie doelen door Kerk van Peize.
Zo nodig, kan na 17 mei dit initiatief breder worden voortgezet.

Collectes

Zondag 17 december en 21 januari: Warchild
Warchild Nederland is een onafhankelijke humanitaire organisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog.
Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. De visie van Warchild is een vreedzame toekomst voor alle oorlogskinderen.
Warchild gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. Ondanks de verschrikkingen van een oorlog, zorgen zij ervoor dat kinderen en jongeren deze kracht kunnen ontwikkelen zodat ze hun toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen.

Zondag 5 april en 3 mei:  Noodhulp Corona
We leven in een onzekere tijd. Het coronavirus grijpt in de hele wereld om zich heen en houdt ons in een stevige greep van angst en zorgen. Grenzen zijn gesloten, mensen raken geïsoleerd en missen hun sociale contacten, familie en kerkelijke gemeente. De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Dichtbij, in onze huizen en onze steden. Verder weg, bij onze medemensen over de hele wereld. Met deze collecte ondersteunen we projecten om mensen in nood bij te staan. In Nederland én wereldwijd.

Zondag 12 april en 17 mei: Kinderen in de knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Zondag 19 april:  Stichting Vluchteling
Wereldwijd zijn er zo’n 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling zet zich al meer dan 30 jaar in voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en  ontheemden – vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen. In meer dan 20 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa zorgt Stichting Vluchteling voor onder andere onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische zorg.

 Zondag 26 april: Voedselbank Noordenveld
De Stichting Voedselbank Noordenveld is opgericht om mensen in financiële problemen en met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een maandelijks voedselpakket. Deelnemers aan de voedselbank zijn individuele personen of gezinnen, die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. De verwachting is dat het aantal gezinnen in deze onzekere tijd snel zal stijgen.
De voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

Zondag 10 mei Edukans:
Edukans, omdat onderwijs écht helpt! Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 75 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren! Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden.

Mogen zij rekenen op uw steun?

Wim Oostenbrink/Gert Jan Brons/Guido Janssen