Collecterooster

Dorpsgenoten van Peize en leden Oecumenische gemeente.
Door de bijzondere omstandigheden door het corona virus en de maatregelen van de overheid gaan de deur collecten, maar ook de collecten op zondag in de Kerk van Peize niet door. Terwijl juist in deze tijd van bijzondere omstandigheden meer hulp nodig is en in het bijzonder financiële hulp in gebieden, waar mensen zelf weinig of zelfs niets kunnen doen. Een zeer schrijnend voorbeeld hiervan zijn de mensen in vluchtelingen kampen in Griekenland, waar mensen samen geperst in tenten wonen. Een corona uitbraak daar zal voor velen funest zijn.

Tijdens de internet dienst op zondag 10 uur, zal er voor de komende periode maar één collecte zijn. Er kan een bedrag gestort worden op NL59RABO0353101303 Diaconie Kerk van Peize met vermelding van “ het doel “ of “algemeen“, en in dat laatste geval zal de diaconie het bedrag verdelen over de doelen. Kiest men voor de 2de optie, dan kan men voor meerdere weken in één keer overmaken.

In de lijst van doelen  zijn de onderwerpen algemeen gekozen, zodat de opbrengst ten goede kan komen aan alle mensen in nood. Voor “Noodhulp Corona “ is ons nu nog geen geschikt ANBI banknummer bekend, maar dat komt er zeker. Verder is de diaconie er zich van bewust, dat naast de leden van de Oecumenische Gemeente  Kerk van Peize er veel mensen in Peize zullen zijn, die graag willen bijdragen om mensen getroffen door deze corona omstandigheden te helpen. Dorpsgenoten als u zelf die nog geen manier hebt gevonden om financieel te helpen, dan stellen we u graag in de gelegenheid om mee te doen aan deze actie van 5 mooie doelen door Kerk van Peize.

Collectes

Collecterooster van de diaconie t/m 16 januari

Zondag 19 december: Vierde wereld, Arme kant
De Arme Kant is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten om armoede onder minimahuishoudens aan te pakken. Om een einde te maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving op te kunnen bouwen.  Iedereen is gelijkwaardig en moet dus ook een volwaardig medeburger kunnen zijn zonder in armoede te hoeven leven. Armoede is misschien niet altijd zichtbaar, maar is er wel. Ook in ons land en in onze provincie en gemeente.

Zaterdag 25 december KIA: Vluchtelingenkinderen Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

 Zondag 2 januari: Open Hof
Een dagopvang voor dak- en thuislozen in de binnenstad van Groningen. In de Open Hof kunnen mensen terecht die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
In de Open Hof kunnen mensen terecht die buiten de samenleving staan.

Zondag 9 januari: Straatkinderen
Elk jaar is een aantal collectes bestemd voor het project REMER voor straatkinderen in Brazilië. Remer, een schuilplaats voor kinderen. De projecten zijn gericht op preventie, opvang en terugkeer naar de maatschappij. Dit gebeurt in de vorm van opvanghuizen, inloophuizen, hulp op straat en gezinsvervangende huizen. Met enorme energie werken Robert Smits en zijn medewerkers aan de opvang en begeleiding om kinderen nieuwe kansen te geven. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn nu meer projecten en er is nog veel te doen. Veel te veel kinderen leven in verschrikkelijke omstandigheden.

 Zondag 16 januari: Edukans
Edukans, omdat onderwijs écht helpt!
Het recht op veilig, kwalitatief, en rechtvaardig onderwijs stopt niet in tijden van nood. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. We moeten er samen voor zorgen dat onderwijs toegankelijk blijft in alle landen.

Mogen zij rekenen op uw steun?

Wim Oostenbrink/Gert Jan Brons/Guido Janssen