Collecterooster

Dorpsgenoten van Peize en leden Oecumenische gemeente.
Door de bijzondere omstandigheden door het corona virus en de maatregelen van de overheid gaan de deur collecten, maar ook de collecten op zondag in de Kerk van Peize niet door. Terwijl juist in deze tijd van bijzondere omstandigheden meer hulp nodig is en in het bijzonder financiële hulp in gebieden, waar mensen zelf weinig of zelfs niets kunnen doen. Een zeer schrijnend voorbeeld hiervan zijn de mensen in vluchtelingen kampen in Griekenland, waar mensen samen geperst in tenten wonen. Een corona uitbraak daar zal voor velen funest zijn.

Tijdens de internet dienst op zondag 10 uur, zal er voor de komende periode maar één collecte zijn. Er kan een bedrag gestort worden op NL59RABO0353101303 Diaconie Kerk van Peize met vermelding van “ het doel “ of “algemeen“, en in dat laatste geval zal de diaconie het bedrag verdelen over de doelen. Kiest men voor de 2de optie, dan kan men voor meerdere weken in één keer overmaken.

In de lijst van doelen  zijn de onderwerpen algemeen gekozen, zodat de opbrengst ten goede kan komen aan alle mensen in nood. Voor “Noodhulp Corona “ is ons nu nog geen geschikt ANBI banknummer bekend, maar dat komt er zeker. Verder is de diaconie er zich van bewust, dat naast de leden van de Oecumenische Gemeente  Kerk van Peize er veel mensen in Peize zullen zijn, die graag willen bijdragen om mensen getroffen door deze corona omstandigheden te helpen. Dorpsgenoten als u zelf die nog geen manier hebt gevonden om financieel te helpen, dan stellen we u graag in de gelegenheid om mee te doen aan deze actie van 5 mooie doelen door Kerk van Peize.

Collectes

Collecterooster van de diaconie t/m 24 januari

 Donderdag 24 december en Zondag 24 januari: Kinderen in de knel
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

Vrijdag 25 decemberStraatkinderen
Elk jaar is een aantal collectes bestemd voor het project REMER voor straatkinderen in Brazilië. Remer, een schuilplaats voor kinderen. De projecten zijn gericht op preventie, opvang en terugkeer naar de maatschappij. Dit gebeurt in de vorm van opvanghuizen, inloophuizen, hulp op straat en gezinsvervangende huizen. Met enorme energie werken Robert Smits en zijn medewerkers aan de opvang en begeleiding om kinderen nieuwe kansen te geven. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn nu meer projecten en er is nog veel te doen. Veel te veel kinderen leven in verschrikkelijke omstandigheden.

Zondag 27 december: Warchild
Warchild Nederland is een onafhankelijke humanitaire organisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog.
Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. De visie van War Child is een vreedzame toekomst voor alle oorlogskinderen.
War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. Ondanks de verschrikkingen van een oorlog, zorgen zij ervoor dat kinderen en jongeren deze kracht kunnen ontwikkelen zodat ze hun toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen.

Zondag 3 januari: Open Hof
Een dagopvang voor dak- en thuislozen in de binnenstad van Groningen. In de Open Hof kunnen mensen terecht die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
In de Open Hof kunnen mensen terecht die buiten de samenleving staan.

Zondag 10 januari: Edukans
Edukans, omdat onderwijs écht helpt!
Een groot aantal landen is in lockdown, wat de lokale economie en het onderwijs grotendeels stil legt. Het recht op veilig, kwalitatief, en rechtvaardig onderwijs stopt niet in tijden van nood. Om deze onderwijscrisis het hoofd te bieden, zijn dringend meer investeringen in onderwijssystemen nodig, om docenten te onderwijzen in alternatieve vormen zoals afstandsonderwijs en voor ontwikkeling van innovatieve, veilige, toegankelijke en betaalbare onderwijstechnologieën.
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben.
We moeten er samen voor zorgen dat onderwijs toegankelijk blijft in alle landen.

Zondag 17 december: Noodhulp Kerken Syrie
Sinds 2011 woedt een burgeroorlog in Syrië. Twee derde van de Syrische bevolking is gevlucht. De 7 miljoen vluchtelingen binnen Syrië hebben acute hulp nodig. Bijna 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. De meesten zitten vast in Libanon en Jordanië. Kerken in Syrië, Libanon en Jordanië doen er alles aan om hen te helpen.
Het valt niet mee om hulp te bieden in oorlogsgebied, maar Syrische kerken doen dat met gevaar voor eigen leven. De Kerk van Antiochië biedt voedselpakketten, onderdak, medische pakketten, drinkwater en sanitair, onderwijs, psychologische hulp aan zowel christenen als moslims. In heel Syrië zijn lokale kerken actief, zelfs in de meest gevaarlijke en afgelegen gebieden.

Mogen zij rekenen op uw steun?

Wim Oostenbrink/Gert Jan Brons/Guido Janssen