Doopvont

Het rijk versierde doopvont is zo’n achthonderd jaar oud! Het is gehouwen uit één stuk zandsteen dat gegraven is in Gildehaus bij Bentheim. De kuip wordt gedragen door vier leeuwen, we kijken aan tegen de achterpoten en zien de staarten geslingerd over de rug. De leeuwenkoppen zijn van het vont afgericht en laat zijn tanden zien. Omstreeks 1600 werd de hervorming ingevoerd (daarvoor was de Kerk van Peize Rooms Katholiek) en mocht het doopvont niet meer gebruikt worden in de eredienst. Eind 1883 kocht het Provinciaal museum het vont om het in 1988 weer in bruikleen aan de kerk terug te geven. Dankzij een perspex inzetkom (van Holten, 1995) kan het nog steeds voor de doop gebruikt worden.