Pastoraat

In het pastorale werk binnen onze gemeente gaat het om onderlinge betrokkenheid van heel de gemeente. Om aan deze onderlinge betrokkenheid concreet vorm te geven is er jaren lang in onze gemeente een werkgroep van pastorale medewerkers geweest. Zij onderhielden samen met de pastor contact in de wijken.
De pastorale werkgroep bestaat op dit moment niet meer in bovengenoemde vorm. Er zijn geen mensen te vinden die deze taak op zich willen nemen. Omdat pastoraat onmisbaar is, hebben we als werkgroep gezocht naar een andere vorm van omzien naar elkaar. Passend in de geest van onze tijd.
Er is een groep contactpersonen gevormd, die samen zal werken met de huidige pastoraal werkers (Theo Vlaming (0594- 631857). Wat de contactpersonen gaan doen is: nieuw ingekomen leden van onze kerk welkom heten en contact met hen leggen. Verder zal deze groep de jaarlijks terugkerende ontmoetingsavonden helpen organiseren. De contactpersonen zijn:
Aukje Kunst, Anneke van der Geest, Sigriet Boonstra, Elly Egberts, Margreet Vlaming, Hiske Matthijsse, en Koos Koster.  Anneke van der Geest (5032267) neemt deel in de kerkenraad namens de groep contactpersonen.
Overal oog en oor voor hebben lukt niet alleen. Daar heeft ieder gemeentelid een  taak in. Het helpt als we samen attent zijn en elkaar wijzen op situaties en vragen die in onze gemeente, onze wijk spelen. Dat geldt heel speciaal wanneer er sprake is van ziekte en ziekenhuisopname.
Tenslotte is pastoraat een zaak van de gehele gemeente.
Een activiteit waar we nu sinds een aantal jaren mee gestart zijn, is ook mensen buiten de kerk proberen tegemoet te treden door op bepaalde momenten het kerkgebouw als bezinningsruimte beschikbaar te stellen.
Als u bezoek zou willen van de pastor Chris de Valk: Bel hem op! (5032498)  In geval van afwezigheid of vergadering, kunt u altijd inspreken op het antwoordapparaat.  Vrijdag is zijn vrije dag.

Pastoraat in de Hoprank
De contacten rond het pastoraat in het zorgcentrum voor ouderen, de Hoprank, worden verzorgd door Elly Egberts (5033311) en Willemien van der Laan (5032113).

Contactgroep
De contactgroep zorgt voor onderlinge en pastorale contacten in de kerk van Peize. Zij doet dit door bijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden, wandelingen of huisbijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Vlaming.