Pastoraat

Contactgroep
De contactgroep zorgt voor onderlinge en pastorale contacten in de kerk van Peize. Zij doet dit door bijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden, wandelingen of huisbijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Vlaming.

Tijdelijk, pastoraat wordt verleend door da. Dineke Ferwerda, tel. 0592 481 632  e-mail ds40da@gmail.com