Contactformulier

Ter attentie van

6 + 12 =

 Adres: Kerk van Peize, Kerkstraat 2, 9321 HB Peize

Voorganger:  Dineke Ferwerda en Albert Ferwerda, ds40da@gmail.com, tel. 0592 481 632 of 06 3059 1003
Secretaris:  Ann Scholten


Het Dagelijks Bestuur (DB), kerkenraad en kerkrentmeesters vergaderen maandelijks.

Het nieuwe Beleidsplan 2023 – 2027: op een kruispunt van wegen kunt u hier bekijken.

Kerk van Peize