De laatste weken zijn alle volwassenen die ingeschreven staan als lid van de Kerk van Peize door de Toekomstgroep uitgenodigd om mee te helpen bepalen welke keuzes voor de toekomst de kerk binnenkort maakt. Een deel van dit helpen kan zijn mee te doen aan een professioneel vragenlijst dat al door meerdere kerken gebruikt is. De resultaten van alle ingeleverde “Peizers” vragenlijsten samen geeft onze kerk een andere kijk op zichzelf — we kijken in een spiegel maar zijn gelijk door velen gereflecteerd.

Als kerklid zou u een brief gekregen hebben in de week voor Pinksteren. Als u de brief kwijt bent, volgt hier de nodige informatie.  U kiest uit 3 bijeenkomsten om in een kleine groep de vragenlijst te bespreken terwijl iedereen de eigen lijst anoniem invult:  (alle bijeenkomsten in de kerk, met koffie en iets lekkers.)  Opgave vooraf is NIET nodig.

Zondag 4 juni tussen 12.00 uur en 15.00 uur,   Zondag 11 juni tussen 12.00 uur en 13.30 uur, en Woensdagavond 14 juni tussen 19.00 en 21.00 uur.

Een andere mogelijkheid als u niet in de gelegenheid bent op een van deze data naar de kerk te komen, is een vragenlijst online in te vullen. Dan zou u de link naar de vragenlijst op moeten vragen door een e-mail te sturen naar toekomstkerkpeize@gmail.com . Gun uzelf ruim 30 minuten de tijd voor deze veelomvattende enquete. Alle responses zijn anoniem en moeten voor 28 juni ingeleverd zijn.

Bedankt voor uw medewerking, wij horen graag van u allen. Samen maken wij de toekomst!