Gemeentebrief

De Gemeentebrief verschijnt ongeveer 10 x per jaar. Een abonnement  kost € 9,- plus eventuele portokosten. De bedoeling van de Gemeentebrief is dat  ze naast concrete informatie over de verschillende activiteiten, ook zoiets als een platformfunctie vervult, zodat gemeenteleden elkaar beter leren kennen en weten wat er leeft.
De verspreiding gebeurt door een vrij grote groep, zodat niemand erg veel hoeft rond te brengen.
De redactie wordt gevormd door:

Susan Kreuger          050-364 4573

Verspreiding:
Irene Franke , Eikenlaan 29, 050-5032879