Gemeentebrief

De Gemeentebrief verschijnt ongeveer 10 x per jaar. Een abonnement  kost € 9,- plus eventuele portokosten. De bedoeling van de Gemeentebrief is dat  ze naast concrete informatie over de verschillende activiteiten, ook zoiets als een platformfunctie vervult, zodat gemeenteleden elkaar beter leren kennen en weten wat er leeft.
De verspreiding gebeurt door een vrij grote groep, zodat niemand erg veel hoeft rond te brengen.
De redactie wordt gevormd door:

Ali Hoekzema          050-5032482
Truus de Weger      050-5034198

Verspreiding:
Irene Franke , Eikenlaan 29, 050-5032879