Preekbeurten

Jaarlijks maakt Ton Podt een rooster van voorgangers. Onze eigen pastor Chris de Valk gaat ongeveer 26 zondagen voor. De overige vieringen worden verzorgd door gastpredikanten of gemeenteleden. Met dit laatste heeft de Kerk van Peize een lange en mooie traditie.