Preekbeurten

Onze invallende pastores da. D. en ds. A. Ferwerda gaan 22 zondagen voor in 2023. De overige vieringen worden verzorgd door gastpredikanten of gemeenteleden. Met dit laatste heeft de Kerk van Peize een lange en mooie traditie.