Vorming en viering

  • houdt vanuit een liturgisch standpunt een brede kijk op de zondagse diensten. V&V tracht waardevolle tradities te combineren met hedendaagse vormen van gemeentezijn.
  • buigt zich over de jaarplanning van de kerkdiensten en coördineert de activiteiten rondom speciale vieringen.
  • coördineert en ondersteunt de gemeenteleden-geleide vieringen. Collegeleden helpen de vrijwilligers aan de liturgische, logistieke en bijbelse ondergronden.
  • stelt het zang-programma op in overleg met pastor en cantor.
  • neemt initiatieven voor gespreksgroepen en leerhuizen.