Met de Kerk van Peize de toekomst in!

De laatste weken zijn alle volwassenen die ingeschreven staan als lid van de Kerk van Peize door de Toekomstgroep uitgenodigd om mee te helpen bepalen welke keuzes voor de toekomst de kerk binnenkort maakt. Een deel van dit helpen kan zijn mee te doen aan een professioneel vragenlijst dat al door meerdere kerken gebruikt is. De resultaten van alle ingeleverde “Peizers” vragenlijsten samen geeft onze kerk een andere kijk op zichzelf — we kijken in een spiegel maar zijn gelijk door velen gereflecteerd.

Als kerklid zou u een brief gekregen hebben in de week voor Pinksteren. Als u de brief kwijt bent, volgt hier de nodige informatie.  U kiest uit 3 bijeenkomsten om in een kleine groep de vragenlijst te bespreken terwijl iedereen de eigen lijst anoniem invult:  (alle bijeenkomsten in de kerk, met koffie en iets lekkers.)  Opgave vooraf is NIET nodig.

Zondag 4 juni tussen 12.00 uur en 15.00 uur,   Zondag 11 juni tussen 12.00 uur en 13.30 uur, en Woensdagavond 14 juni tussen 19.00 en 21.00 uur.

Een andere mogelijkheid als u niet in de gelegenheid bent op een van deze data naar de kerk te komen, is een vragenlijst online in te vullen. Dan zou u de link naar de vragenlijst op moeten vragen door een e-mail te sturen naar toekomstkerkpeize@gmail.com . Gun uzelf ruim 30 minuten de tijd voor deze veelomvattende enquete. Alle responses zijn anoniem en moeten voor 28 juni ingeleverd zijn.

Bedankt voor uw medewerking, wij horen graag van u allen. Samen maken wij de toekomst!

 

5 februari: Cantatecollectief “Ewiges Feuer”

Zondagmiddag 5 februari 2023 is er om 14:30 uur in de Kerk van Peize (Kerkstraat 2) een Lutherse Cantatedienst. Op muziek van Johann Sebastian Bachs “Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt (BWV 18)”wordt de parabel verteld van de zaaier: over goede en minder goede grond, zon en regen.

Het Cantatecollectief voert sinds 2006 de cantates van Johann Sebastian Bach uit in kerkdiensten en zet daarmee Bachs eigen traditie van driehonderd jaar geleden voort. De cantates zijn muzikaal en tekstueel gebaseerd op Bijbelgedeelten die in de dienst worden gelezen volgens de Lutherse kerkkalender. 200 juweeltjes zijn er overgeleverd, korte stukjes verhalende muziek van 15 tot 30 minuten. Volgens Maarten het Hart van zo’n kwaliteit dat ze de bekende passies vaak overtreffen.

Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici. Omdat iedere cantate weer een andere bezetting vraagt, wisselt de bezetting van keer tot keer. De solisten komen uit het landelijke en regionale professionele circuit. Sinds 2020 is kerkmusicus Geke Bruining de artistiek leidster. De naam Ewiges Feuer is afgeleid van de Pinkstercantate “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe”. Een van de eerste cantates die zij ooit uitvoerden. Zie ook: www.ewiges-feuer.nl

Met medewerking van Albert Ferweda (verhaal), Arian van der Mark (orgel), Laia Lopez (sopraan) Twan van der Wolde (tenor) en Michiel Nonhebel (bas). De entree is gratis, bij de uitgang is een vrijwillige collecte voor de kosten en een diaconaal doel.

Let op: vanwege deze cantate is er ’s ochtends om 10:00 uur geen viering.

Cantateviering Peize 5-2-2023

Beleidsplan 2023-2027 vastgesteld

Op de gemeenteavond 30 november heeft de gemeente het nieuwe beleidsplan vastgesteld voor de komende vijf jaar. De titel luid: “op een kruispunt van wegen”. Je vindt het plan onder het kopje Samenleven.

Gemeenteavond 30 november 2022

Op woensdagavond kwamen gemeenteleden bijeen in de kerk voor de jaarlijkse gemeenteavond. De begrotingen 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie werden vastgesteld en een nieuwe diaken verwelkomd. Ook de eindafrekening van de verbouw werd geaccordeerd met de conclusie: “het is mooi geworden en alles is betaald”. Dat laatste dankzij veel donaties en subsidies.

Het tweede deel van de avond besprak de gemeente onder leiding van Ann het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027: Op een kruispunt van wegen. De komende jaren zullen we onze weg gaan zoeken in tal van ontwikkelingen. De vacante predikantsplaats, gestage afname van het aantal kerkleden en zeer lange openstaande vacatures in bestuur. Maar ook een toename is van het aantal kerkbezoekers en van de activiteiten dankzij de geslaagde verbouwing.

We willen zichtbaar en laagdrempelig aanwezig zijn en dienen in het dorp. We willen uitvoering geven aan het zijn van een Huis van Verhalen. We doen dit zo mogelijk in samenwerking met Zin in Peize.

De ochtendnevel zorgt voor een vage omtrekken. De middagzon breekt door en nodigt ons uit om de wegen te verkennen.  Dat verkennen doen we samen. En ook samen lopen we over nieuwe wegen. Daar kunnen we ieders hulp en wijsheid bij gebruiken en hopen we op de zegen van de Eeuwige!

Open kerk tijdens de Peizer Jaarmarkt voorziet in een behoefte

In augustus 2022 was de kerk weer geopend tijdens de Peizer Jaarmarkt.
Bezoekers konden kennis nemen van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize en kerkmusicus Arian van der Mark gaf een concert met dansmuziek uit de 16e en 17e eeuw. Ook gast organisten bespeelden verdeeld over de dag het prachtige orgel n de kerk van Peize.

Kerstdagen 2022

Rondom Kerst zijn er weer veel activiteiten in en om de kerk. Op 17 december wordt de jaarlijkse, geweldig mooie kindermusical uitgevoerd Op 22 december open kerk en kunst in de kerk. En op kerstavond, zaterdag 24 december is er in samenwerking met Café Ensing vanaf 18:00 uur een wandeling met muziek en verhalen in en om de kerk. Om 10.30 uur op 1e Kerstdag 25 december wordt een viering gehouden die ook via livestream te volgen is.