Met de Kerk van Peize de toekomst in!

De Toekomstgroep van de kerk van Peize heeft de uitslag van de enquête binnen. Er waren ruim 50 reacties: voldoende om mee verder te gaan.  De resultaten van alle ingeleverde “Peizer” vragenlijsten samen geven onze kerk een andere kijk op zichzelf — we kijken in een spiegel maar zijn gelijk door velen gereflecteerd. De volgende stap is een werkbijeenkomst met gemeenteleden op zondag 11 februari 2024 om 11:30 uur, direct na de viering van 10:00 uur. Marianne Paas is dan onze gastvoorganger en zij zal ook de bijeenkomst leiden.

Iedereen welkom! Samen maken wij de toekomst!

 

5 februari: Cantatecollectief “Ewiges Feuer”

Zondagmiddag 5 februari 2023 was er in de Kerk van Peize (Kerkstraat 2) een Lutherse Cantatedienst. Op muziek van Johann Sebastian Bachs “Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt (BWV 18)”werd de parabel verteld van de zaaier: over goede en minder goede grond, zon en regen.

Het Cantatecollectief voert sinds 2006 de cantates van Johann Sebastian Bach uit in kerkdiensten en zet daarmee Bachs eigen traditie van driehonderd jaar geleden voort. De cantates zijn muzikaal en tekstueel gebaseerd op Bijbelgedeelten die in de dienst worden gelezen volgens de Lutherse kerkkalender. 200 juweeltjes zijn er overgeleverd, korte stukjes verhalende muziek van 15 tot 30 minuten. Volgens Maarten het Hart van zo’n kwaliteit dat ze de bekende passies vaak overtreffen.

Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici. Omdat iedere cantate weer een andere bezetting vraagt, wisselt de bezetting van keer tot keer. De solisten komen uit het landelijke en regionale professionele circuit. Sinds 2020 is kerkmusicus Geke Bruining de artistiek leidster. De naam Ewiges Feuer is afgeleid van de Pinkstercantate “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe”. Een van de eerste cantates die zij ooit uitvoerden. Zie ook: www.ewiges-feuer.nl

Cantateviering Peize 5-2-2023

Beleidsplan 2023-2027 vastgesteld

Op de gemeenteavond 30 november heeft de gemeente het nieuwe beleidsplan vastgesteld voor de komende vijf jaar. De titel luid: “op een kruispunt van wegen”. Je vindt het plan onder het kopje Samenleven.

Gemeenteavond 30 november 2022

Op woensdagavond kwamen gemeenteleden bijeen in de kerk voor de jaarlijkse gemeenteavond. De begrotingen 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie werden vastgesteld en een nieuwe diaken verwelkomd. Ook de eindafrekening van de verbouw werd geaccordeerd met de conclusie: “het is mooi geworden en alles is betaald”. Dat laatste dankzij veel donaties en subsidies.

Het tweede deel van de avond besprak de gemeente onder leiding van Ann het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027: Op een kruispunt van wegen. De komende jaren zullen we onze weg gaan zoeken in tal van ontwikkelingen. De vacante predikantsplaats, gestage afname van het aantal kerkleden en zeer lange openstaande vacatures in bestuur. Maar ook een toename is van het aantal kerkbezoekers en van de activiteiten dankzij de geslaagde verbouwing.

We willen zichtbaar en laagdrempelig aanwezig zijn en dienen in het dorp. We willen uitvoering geven aan het zijn van een Huis van Verhalen. We doen dit zo mogelijk in samenwerking met Zin in Peize.

De ochtendnevel zorgt voor een vage omtrekken. De middagzon breekt door en nodigt ons uit om de wegen te verkennen.  Dat verkennen doen we samen. En ook samen lopen we over nieuwe wegen. Daar kunnen we ieders hulp en wijsheid bij gebruiken en hopen we op de zegen van de Eeuwige!

Open kerk tijdens de Peizer Jaarmarkt voorziet in een behoefte

In augustus 2022 was de kerk weer geopend tijdens de Peizer Jaarmarkt.
Bezoekers konden kennis nemen van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize en kerkmusicus Arian van der Mark gaf een concert met dansmuziek uit de 16e en 17e eeuw. Ook gast organisten bespeelden verdeeld over de dag het prachtige orgel n de kerk van Peize.

Kerstdagen 2022

Rondom Kerst zijn er weer veel activiteiten in en om de kerk. Op 17 december wordt de jaarlijkse, geweldig mooie kindermusical uitgevoerd Op 22 december open kerk en kunst in de kerk. En op kerstavond, zaterdag 24 december is er in samenwerking met Café Ensing vanaf 18:00 uur een wandeling met muziek en verhalen in en om de kerk. Om 10.30 uur op 1e Kerstdag 25 december wordt een viering gehouden die ook via livestream te volgen is.