Op woensdagavond kwamen gemeenteleden bijeen in de kerk voor de jaarlijkse gemeenteavond. De begrotingen 2023 van de Kerkrentmeesters en de Diaconie werden vastgesteld en een nieuwe diaken verwelkomd. Ook de eindafrekening van de verbouw werd geaccordeerd met de conclusie: “het is mooi geworden en alles is betaald”. Dat laatste dankzij veel donaties en subsidies.

Het tweede deel van de avond besprak de gemeente onder leiding van Ann het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027: Op een kruispunt van wegen. De komende jaren zullen we onze weg gaan zoeken in tal van ontwikkelingen. De vacante predikantsplaats, gestage afname van het aantal kerkleden en zeer lange openstaande vacatures in bestuur. Maar ook een toename is van het aantal kerkbezoekers en van de activiteiten dankzij de geslaagde verbouwing.

We willen zichtbaar en laagdrempelig aanwezig zijn en dienen in het dorp. We willen uitvoering geven aan het zijn van een Huis van Verhalen. We doen dit zo mogelijk in samenwerking met Zin in Peize.

De ochtendnevel zorgt voor een vage omtrekken. De middagzon breekt door en nodigt ons uit om de wegen te verkennen.  Dat verkennen doen we samen. En ook samen lopen we over nieuwe wegen. Daar kunnen we ieders hulp en wijsheid bij gebruiken en hopen we op de zegen van de Eeuwige!