De maatregelen worden overal mondjesmaat versoepeld. En dat geldt ook voor onze kerkelijke gemeente. Vanaf zondag 14 juni openen we de deuren van onze dorpskerk. We vieren weer samen als gemeente de viering, op de gewone tijd. Maar we pakken het wel voorzichtig aan. Dat betekent dat we kerkgangers vragen om bij binnenkomst de klaar liggende gel te gebruiken en niet dicht bij elkaar te gaan zitten (de bekende anderhalve meter in acht te nemen).                                      Jammer genoeg zien we ons ook genoodzaakt de oproep te doen niet  te zingen. Volkomen tegennatuurlijk, absoluut. En koffie drinken samen stellen we ook nog even uit.                                                                                                                           Het is even niet anders. We hopen op jullie medewerking. En dat de drempel toch niet als te hoog wordt ervaren. Kerk en gastvrijheid zijn twee kanten van één en dezelfde medaille. En nu wringt dat helaas. Gelukkig blijft de viering  uiteraard ook gewoon via de site (kerkvanpeize.nl/rondom vieringen/kerkdienst luisteren) mee te maken. Speel je met de gedachte te komen? Meld je dan even aan bij de ouderling van dienst van de zondag (in dit geval) Ann Scholten of bij ondergetekende.   Zo houden we mooi overzicht over de aantallen. Je krijgt dan op tijd tegenbericht.                                                                                                                                                                       

Chris de Valk                                                                                                                                     050-5032498