Zanggroep

De cantorij, zoals die decennialang een onderdeel van het kerkelijk leven was, is er sinds januari 2010 niet meer. Het ondersteunen van gemeentezang in speciale vieringen krijgt een ander karakter. 2010 is hier een experimenteel jaar voor.

Dit jaar zijn en worden enkele zang-projecten samengesteld o.l.v. de vermaarde musicus Vincent van Laar. In ieder – los staand – project leren de deelnemers enkele nieuwe liederen die gezongen worden bij een bepaalde dienst. Tijdens de dienst worden de liederen zonder dirigent – dus niet als cantorij maar met de gemeente – gezongen.

Iedereen is welkom aan één of meer projecten mee te doen. Het gaat om het plezier in samenzang, en het is fijn wanneer veel mensen de nieuwe liederen al goed kennen!

Repetities vinden plaats van 20.30 tot 22.00 uur op maandagavond in de kerk.
Allerzielen project: 4 oktober, 11 okt., 25 okt. en 1 november.
Kerstnacht project: 22 nov., 29 nov,. 6 dec. en 13 december.