Na een lange periode van plannen maken en voorbereidende procedures en werkzaamheden kunnen we nu eindelijk van start. De bouwvergunning is er en de eerste subsidies en giften zijn toegekend. Binnenkort wordt de aannemer gekozen en we streven naar een begin van de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar!

Na de  verbouwing beschikt het kerkgebouw over betere  toilet-, keuken- en ontvangstfaciliteiten, nieuwe stoelen, betere akoestiek en mooier zicht op het podium. Ook de toegang wordt aangepakt en de kerk wordt verduurzaamd. Het kerkgebouw is dan met respect voor de historie klaar voor een duurzame mulitfunctionele toekomst.

Hoe kunt u bijdragen aan de renovatie van de Kerk van Peize?

De totale kosten zijn begroot op ca.380.000 euro. Dankzij de coöperatie Ons Belang, De Boermark, ssodp, een legaat, de Provincie Drenthe en eigen geld van de kerk is al drie ton gedekt!  U kunt helpen met de laatste 20% door een gift doen voor deze renovatie. Uw gift is aftrekbaar van de  inkomstenbelasting (de kerk is  ANBI-genoteerd).

U kunt een bedrag overmaken op de rekening van

Kerk van Peize: NL56RABO 03531 01842

onder vermelding: ‘Gift Verbouw Kerk van Peize’