De voorzichtige sloop begint vormen aan te nemen, maar de aannemer gaat behoedzaam te werk, zie foto’s