De verbouw ligt voor op schema! De boog is al vergroot waarbij we ontdekten dat ze in 1964 op een slimme manier gewerkt hebben: dankzij een betonnen ‘ringband’ over de kerk, waren er geen stalen trekstangen meer nodig.

Ook is het orgel al verschoven! Eerder dan gepland is het probleemloos verlopen.

We zijn alweer aan het opbouwen, met installateur Oldenburger, de keukenspecialist TWA, onze kleurenadviseur en  de mensen die gaan zorgen voor beeld, geluid en livestream.

RTV Drenthe heeft opnamen gemaakt, die op vrijdag 4 december om 17:00 uur werden uitgezonden.

De vele subsidiegevers worden op de hoogte gehouden van de voortgang en maken één voor één de toegezegde bedragen over. Ik noem ze maar eens: Provincie Drenthe, het Dorpenfonds van de gemeente Noordenveld, Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize, Stichting TBI Fundatie, Coöperatie Ons Belang, Maatschappij van Welstand, Boermarke Peize, Hendrik Muller Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Gravin van Bylandt Stichting en individuele giften en legaten.

Iedereen streeft ernaar dat op 4 april, Paaszondag, de kerk weer beschikbaar is voor de vieringen.