Pastorale brief nr. 1, 18 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In deze bijzondere en moeilijke tijden willen we graag zoveel als mogelijk contact met elkaar houden. Per telefoon, per mail en waar mogelijk door elkaar op te zoeken.

Pastoraat:

Het pastoraat kan doorgang vinden via de telefoon.  Ken je iemand die een telefoontje op prijs stelt, dan horen we het graag. Daarnaast kan ieder gemeentelid dat graag contact wil, even wil praten of pastorale vragen heeft de pastor bellen.

Chris de Valk 050-5032498

Kerkdiensten:

Komende zondag zenden we vanuit de kerk van Peize via het internet een dienst uit. Aanvang 10:00 uur. Voorganger ds. Simon Bijl. Nota Bene door naar de site van de kerk van Peize te gaan (www.kerkvanpeize.nl) is deze viering direct mee te beleven. Boven aan de site zie je verschillende items. Klik op “rondom vieringen” . er klapt dan een lijstje uit. Klik op het bovenste item “kerkdienst luisteren of gemist”. Dan zie je: “hier kunt u de actuele kerkdienst meeluisteren”. Klik op de foto, op het driehoekje.

Bericht van de diaconie:

In deze tijd van onzekerheid willen wij als kerk graag voor u klaar staan. Wij kunnen ons voorstellen dat het doen van boodschappen en het halen van medicijnen lastiger wordt. Graag willen wij onze hulp aanbieden. Als je contact opneemt met Wim Oostenbrink 5034989 kunnen we telefonisch doorspreken waar de wensen liggen en hoe we het goed kunnen vorm geven.

Begrafenissen:

Ten tijde van overlijden en uitvaartdiensten zullen we moeten kijken hoe we op dat moment met de situatie kunnen omgaan. We zullen daarbij de richtlijnen van de overheid en van de PKN volgen.

Pastorale brief:

We zullen regelmatig va ons laten horen op de website, per gemeentebrief en per mail. Als je in uw omgeving iemand weet, die niet over een computer beschikt, dan vragen we u of u deze brief wellicht kunt uitprinten en in de brievenbus kunt doen van iemand die dit bericht graag zou ontvangen. Op die manier kunnen we elkaar blijvend  betrekken bij de gemeente.

Pastoraat onderling:

Graag verzoeken we jullie allemaal om te denken om onze medegemeenteleden en de mensen buiten onze kring. Pak eens wat vaker de telefoon of stuur een mooi kaartje. Op die manier kunnen we contact houden met elkaar in deze bijzondere tijd.

Klokken van Hoop:

Op woensdagavond 18 maart om 19.00 uur zullen namens onze gemeenten de klokken luiden van de Dorpskerk als teken van hoop. Hiermee sluiten we aan bij een landelijke

actie van de Raad van Kerken in Nederland om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Dit zal de komende drie woensdagen gebeuren (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur.

Alleen Liefde

Mary de la Vette

Mogen we de ernst van de situatie

begrijpen en beseffen

dat liefde onze enige redding is.

Liefde voor onze kleine

en zo bedreigde aarde.

Alleen liefde kan ons hart

omvormen en ons maken

tot behoeders van leven

en van de aarde.

Alleen liefde

kan onze ogen openen

voor de integriteit

en rechten van alles wat leeft.

Alleen liefde kan ons

de nederigheid leren

die we zo nodig hebben

om goed met onze aarde

om te gaan.

Alleen liefde

kan het bedreigde leven behoeden

en voor uitsterven bewaren.

Hartelijke groet,

Kerkenraad Peize