Pastorale brief, eind mei 2020

Niet alles went. Het blijft vreemd voelen, niet fijn, als we zondags in de kerk een dienst houden, terwijl we weten dat er thuis mensen mee vieren en luisteren die liever ook in de kerk waren geweest. Dus zijn we aan het nadenken geslagen en hebben gedacht, mede door de versoepelde richtlijnen vanuit de PKN op landelijk niveau, dat we langzaam de deuren van de kerk weer open willen doen. Let wel: langzaam en met beleid. Veiligheid voor alles.                                      Ons idee is dat als je graag in de komende tijd (vanaf 14 juni) op zondag naar de kerk wil, geef je dat van te voren te kennen aan ondergetekende of aan een ander lid van de kerkenraad. Dan maken we een lijst en word je door de ouderling van dienst van de betreffende zondag van tevoren gebeld of gemaild als het “je beurt” is.                                                                                                            

De bedoeling is dat je dan even voor tienen bij de ingang van de kerk de inmiddels bekende hand gel vindt, klaar voor gebruik! Dan kan je een plekje zoeken op een van de stoelen in het schip van de kerk. En vanzelfsprekend genoeg niet direct naast een andere kerkganger gaat zitten. Ook moet iedereen weten: alleen het klein koortje, dat in het koor van de kerk blijft, mag zingen! Niet alleen dat, tenminste in het begin kunnen we geen koffiedrinken na afloop van de dienst. Dit klinkt griezelig ongezellig en formeel en helemaal niet in onze geest, maar helaas is het even niet anders. Nogmaals, de uitzendingen gaan gewoon door, iedere zondag.

Al oefenden proberen we de best mogelijke gang van zaken gestalte te laten krijgen. Ongetwijfeld zullen we tegen onvoorziene puntjes èn mooie mogelijkheden oplopen. Daar leren we dan weer van.

We hopen op ieders begrip en vertrouwen op de komst van betere tijden!

Namens de kerkenraad, Chris de Valk                                                                                            050 5032498 chdevalk@home.nl