Alle leden van de Kerk van Peize zijn van harte uitgenodigd a.s. maandagavond, 11 maart 2019 in de kerk, aanvang om 19.00 uur met koffie en thee.

Na de gemeentebijeenkomst in het voorjaar heeft een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden, en na de gemeenteavond in november is een Verbouw Overleg groep in het leven geroepen om de uiteenlopende wensen en beperkte mogelijkheden te overwegen. Deze groep heeft een aangepaste plan voor de interne verbouw ontwikkeld en aan de kerkenraad gepresenteerd, die verwacht dat de zorgen over het eerste ontwerp hiermee beantwoord zijn. Op 11 maart wordt het ontwerp, met uitleg, aan de kerkgemeente gepresenteerd. Er is tijd voor vragen na de presentatie.