Veel actieve leden van de Kerk van Peize waren aanwezig op maandagavond 11 maart 2019 in de kerk.

Na de gemeentebijeenkomst in het voorjaar van 2018 heeft een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden, en na de gemeenteavond in november was een Verbouw Overleg groep in het leven geroepen om de uiteenlopende wensen en beperkte mogelijkheden te overwegen. Deze groep heeft een aangepaste plan voor de interne verbouw ontwikkeld en aan de kerkenraad gepresenteerd, die verwacht dat de zorgen over het eerste ontwerp hiermee beantwoord zijn. Op 11 maart is het ontwerp, met uitleg, aan de kerkgemeente gepresenteerd en zeer positief ontvangen.