Direct na Allerzielen, op 2 november start de verbouw van de Kerk van Peize. De kerk gaat weer open met Pasen: 4 april 2021. De vieringen worden tijdelijk verplaatst naar Groningerweg 16 hoek Hoppekampweg Peize. Onze architect heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor het vernieuwde interieur. De uitvoering is in vertrouwde en deskundige handen van Bouwbedrijf Boelens uit Norg.

De Kerk van Peize is een ‘groene kerk’. Daarom is er veel aandacht voor duurzaamheid, goede verwarming en isolatie. Het gebouw is ook meer en meer een voorziening voor het hele dorp. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan goede geluidsversterking, akoestiek, beeld, zichtlijnen, de mogelijkheid om uitzendingen te verzorgen en zitcomfort.

Dankzij giften van onder andere veel particulieren en fondsen, de Provincie Drenthe, De gemeente Noordenveld, de Coöperatie Ons Belang, Boermarke Peize, de stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize en uiteraard de kerk zelf is de bouw financieel mogelijk geworden.

De boog wordt verbreed, de diakenbank en Kymmelsbank ruilen van plek en de kansel verschuift iets.
Het orgelbalkon schuift 70 cm. naar voren, waardoor meer ruimte ontstaat voor toiletten en keuken.

Dankzij alle verbeteringen hopen we deze eeuwenoude kerk weer voor lange tijd geschikt te maken voor vieringen, concerten, lezingen, koorrepetities en alles wat dit prachtige gebouw zo belangrijk maakt voor ons mooie dorp Peize en omgeving!