De verbouw gaat beginnen!

Direct na Allerzielen, op 2 november start de verbouw van de Kerk van Peize. De kerk gaat weer open met Pasen: 4 april 2021. De vieringen worden tijdelijk verplaatst naar Groningerweg 16 hoek Hoppekampweg Peize. Onze architect heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor het vernieuwde interieur. De uitvoering is in vertrouwde en deskundige handen van Bouwbedrijf Boelens uit Norg.

De Kerk van Peize is een ‘groene kerk’. Daarom is er veel aandacht voor duurzaamheid, goede verwarming en isolatie. Het gebouw is ook meer en meer een voorziening voor het hele dorp. Daarom wordt ook veel aandacht besteed aan goede geluidsversterking, akoestiek, beeld, zichtlijnen, de mogelijkheid om uitzendingen te verzorgen en zitcomfort.

Dankzij giften van onder andere veel particulieren en fondsen, de Provincie Drenthe, De gemeente Noordenveld, de Coöperatie Ons Belang, Boermarke Peize, de stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize en uiteraard de kerk zelf is de bouw financieel mogelijk geworden.

De boog wordt verbreed, de diakenbank en Kymmelsbank ruilen van plek en de kansel verschuift iets.
Het orgelbalkon schuift 70 cm. naar voren, waardoor meer ruimte ontstaat voor toiletten en keuken.

Dankzij alle verbeteringen hopen we deze eeuwenoude kerk weer voor lange tijd geschikt te maken voor vieringen, concerten, lezingen, koorrepetities en alles wat dit prachtige gebouw zo belangrijk maakt voor ons mooie dorp Peize en omgeving!

Interview RTV Drenthe en artikel op ditispeize.nl

Interview RTV Drenthe en artikel op ditispeize.nl

De kerk van Peize werd geïnterviewd door RTV Drenthe. Namens de kerk spraken Peter Killestijn en Gerard Brandsema over de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) en de verbouwing van de kerk.
Het interview van 4 augustus 2020 is terug te zien op de site van RTV Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/132/de-Dag-van-Drenthe-met-Tommas/aflevering/55656
Het meest interessante deel is van 9.35 tot 15.16 minuten.

Hieronder enkele foto’s van het interview dat live in de kerk werd opgenomen.

Ook stond dit artikel op ditispeize.nl

Veranderingen bij onderhoud stichting kerk
Na hun maximale termijn van 8 jaar hebben Jeichien Helder – Boerma en Hans Langeslag afscheid moeten nemen als bestuurslid van Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize. ‘De twee zullen binnen de SSODP gelukkig wel ondersteunend actief blijven’, laat voorzitter Gerard Brandsema weten. Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Jan Drenckhahn is bereid gevonden om een van de opgevallen bestuursplekken in te nemen. ‘We zoeken nog een penningmeester als opvolging van Ineke Leemreize, ook zij zal in de loop van dit jaar stoppen’.
Voor de SSODP nadert een belangrijke periode vanwege de verbouwing van de kerk en er veel investeringen nodig zijn met energie van betrokken mensen en werven van nieuwe donateurs. Extra financiële middelen zijn ook nodig om de grote operatie van een toekomstbestendig kerkgebouw mogelijk te maken! Het geld van onze Stichting bijeengebracht door de vele donateurs in Peize zal hierin ook een belangrijke rol vervullen. ‘Hoe concreet dat er uit ziet laten we u nog weten de komende tijd!’ meldt Brandsema. (Eigen foto)


Pastorale brief, mei 2020

Pastorale brief, eind mei 2020

Niet alles went. Het blijft vreemd voelen, niet fijn, als we zondags in de kerk een dienst houden, terwijl we weten dat er thuis mensen mee vieren en luisteren die liever ook in de kerk waren geweest. Dus zijn we aan het nadenken geslagen en hebben gedacht, mede door de versoepelde richtlijnen vanuit de PKN op landelijk niveau, dat we langzaam de deuren van de kerk weer open willen doen. Let wel: langzaam en met beleid. Veiligheid voor alles.                                      Ons idee is dat als je graag in de komende tijd (vanaf 14 juni) op zondag naar de kerk wil, geef je dat van te voren te kennen aan ondergetekende of aan een ander lid van de kerkenraad. Dan maken we een lijst en word je door de ouderling van dienst van de betreffende zondag van tevoren gebeld of gemaild als het “je beurt” is.                                                                                                            

De bedoeling is dat je dan even voor tienen bij de ingang van de kerk de inmiddels bekende hand gel vindt, klaar voor gebruik! Dan kan je een plekje zoeken op een van de stoelen in het schip van de kerk. En vanzelfsprekend genoeg niet direct naast een andere kerkganger gaat zitten. Ook moet iedereen weten: alleen het klein koortje, dat in het koor van de kerk blijft, mag zingen! Niet alleen dat, tenminste in het begin kunnen we geen koffiedrinken na afloop van de dienst. Dit klinkt griezelig ongezellig en formeel en helemaal niet in onze geest, maar helaas is het even niet anders. Nogmaals, de uitzendingen gaan gewoon door, iedere zondag.

Al oefenden proberen we de best mogelijke gang van zaken gestalte te laten krijgen. Ongetwijfeld zullen we tegen onvoorziene puntjes èn mooie mogelijkheden oplopen. Daar leren we dan weer van.

We hopen op ieders begrip en vertrouwen op de komst van betere tijden!

Namens de kerkenraad, Chris de Valk                                                                                            050 5032498 chdevalk@home.nl

Werk aan de Kerk! We gaan verbouwen!

Na een lange periode van plannen maken en voorbereidende procedures en werkzaamheden kunnen we nu eindelijk van start. De bouwvergunning is er en de eerste subsidies en giften zijn toegekend. Binnenkort wordt de aannemer gekozen en we streven naar een begin van de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar!

Na de  verbouwing beschikt het kerkgebouw over betere  toilet-, keuken- en ontvangstfaciliteiten, nieuwe stoelen, betere akoestiek en mooier zicht op het podium. Ook de toegang wordt aangepakt en de kerk wordt verduurzaamd. Het kerkgebouw is dan met respect voor de historie klaar voor een duurzame mulitfunctionele toekomst.

Hoe kunt u bijdragen aan de renovatie van de Kerk van Peize?

De totale kosten zijn begroot op ca.380.000 euro. Dankzij de coöperatie Ons Belang, De Boermark, ssodp, een legaat, de Provincie Drenthe en eigen geld van de kerk is al drie ton gedekt!  U kunt helpen met de laatste 20% door een gift doen voor deze renovatie. Uw gift is aftrekbaar van de  inkomstenbelasting (de kerk is  ANBI-genoteerd).

U kunt een bedrag overmaken op de rekening van

Kerk van Peize: NL56RABO 03531 01842

onder vermelding: ‘Gift Verbouw Kerk van Peize’

Pastorale brief

Pastorale brief nr. 1, 18 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In deze bijzondere en moeilijke tijden willen we graag zoveel als mogelijk contact met elkaar houden. Per telefoon, per mail en waar mogelijk door elkaar op te zoeken.

Pastoraat:

Het pastoraat kan doorgang vinden via de telefoon.  Ken je iemand die een telefoontje op prijs stelt, dan horen we het graag. Daarnaast kan ieder gemeentelid dat graag contact wil, even wil praten of pastorale vragen heeft de pastor bellen.

Chris de Valk 050-5032498

Kerkdiensten:

Komende zondag zenden we vanuit de kerk van Peize via het internet een dienst uit. Aanvang 10:00 uur. Voorganger ds. Simon Bijl. Nota Bene door naar de site van de kerk van Peize te gaan (www.kerkvanpeize.nl) is deze viering direct mee te beleven. Boven aan de site zie je verschillende items. Klik op “rondom vieringen” . er klapt dan een lijstje uit. Klik op het bovenste item “kerkdienst luisteren of gemist”. Dan zie je: “hier kunt u de actuele kerkdienst meeluisteren”. Klik op de foto, op het driehoekje.

Bericht van de diaconie:

In deze tijd van onzekerheid willen wij als kerk graag voor u klaar staan. Wij kunnen ons voorstellen dat het doen van boodschappen en het halen van medicijnen lastiger wordt. Graag willen wij onze hulp aanbieden. Als je contact opneemt met Wim Oostenbrink 5034989 kunnen we telefonisch doorspreken waar de wensen liggen en hoe we het goed kunnen vorm geven.

Begrafenissen:

Ten tijde van overlijden en uitvaartdiensten zullen we moeten kijken hoe we op dat moment met de situatie kunnen omgaan. We zullen daarbij de richtlijnen van de overheid en van de PKN volgen.

Pastorale brief:

We zullen regelmatig va ons laten horen op de website, per gemeentebrief en per mail. Als je in uw omgeving iemand weet, die niet over een computer beschikt, dan vragen we u of u deze brief wellicht kunt uitprinten en in de brievenbus kunt doen van iemand die dit bericht graag zou ontvangen. Op die manier kunnen we elkaar blijvend  betrekken bij de gemeente.

Pastoraat onderling:

Graag verzoeken we jullie allemaal om te denken om onze medegemeenteleden en de mensen buiten onze kring. Pak eens wat vaker de telefoon of stuur een mooi kaartje. Op die manier kunnen we contact houden met elkaar in deze bijzondere tijd.

Klokken van Hoop:

Op woensdagavond 18 maart om 19.00 uur zullen namens onze gemeenten de klokken luiden van de Dorpskerk als teken van hoop. Hiermee sluiten we aan bij een landelijke

actie van de Raad van Kerken in Nederland om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Dit zal de komende drie woensdagen gebeuren (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur.

Alleen Liefde

Mary de la Vette

Mogen we de ernst van de situatie

begrijpen en beseffen

dat liefde onze enige redding is.

Liefde voor onze kleine

en zo bedreigde aarde.

Alleen liefde kan ons hart

omvormen en ons maken

tot behoeders van leven

en van de aarde.

Alleen liefde

kan onze ogen openen

voor de integriteit

en rechten van alles wat leeft.

Alleen liefde kan ons

de nederigheid leren

die we zo nodig hebben

om goed met onze aarde

om te gaan.

Alleen liefde

kan het bedreigde leven behoeden

en voor uitsterven bewaren.

Hartelijke groet,

Kerkenraad Peize

Geen kerkdienst 15 maart

Vanwege de landelijke maatregelen tegen het verspreiden van het virus Covib-19, zal de Kerk van Peize (zoals vele kerken) zeer ongewoon dicht zijn op zondagochtend, 15 maart. Er zal ook geen uitzending zijn van de Kerk van Peize. In de komende dagen beraadt de kerkenraad zich hoe/of een vervangende vorm van kerkdienst aangeboden kan worden tijdens deze maatregelen. Daar komt later bericht over. Wij hopen dat dit niet lang duurt!