Klik hier om het artikel te openen in een nieuw venster.
Zoom in met CTRL+ (zoom uit met CTRL-).

Artikel over de kerk van Peize in het kerkblad van de PKN